Skoleruter for skoleåret 2016/2017

Ferie og fridager

 

Høsthalvåret 2016 :  Mandag 15. august - fredag 16. desember 2016.

Vårhalvåret 2017 :  tirsdag 3. januar - tirsdag 20. juni 2017.

 

MÅNED

ANT.

DAGER

 

FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER

 

August

 

13

 

Første skoledag: Mandag 15/8

 

September

 

22

 

 

 

Oktober

 

16

 

Høstferie uke 40: 3/10 - 7/10

 

November

 

22

 

 

 

Desember

 

12

 

Siste skoledag: Fredag 16/12

 

Januar

 

21

 

Første skoledag: tirsdag 3/1

 

Februar

 

15

 

Vinterferie uke 8: 20/2 – 24/2

 

Mars

 

23

 

 

 

April

 

14

 

 Påskeferie: 10/4 - 17/4

 

Mai

 

19

 

Fridager: 1/5, 17/5, 25/5 (Kr.Himmelfartsdag) og 26/5

 

Juni

 

13

 

Fridag: 5/6 (2. pinsedag)     Siste skoledag tirsdag 20/6

 

  Planleggingsdager for lærere fastsettes ved hver enkelt skole.